Gäst vid OD:s Vårkonsert 2018 är sopranen och operasångerskan Hanna Husáhr. OD är stolta att ånyo få stifta bekantskap med en sångare i den yngre generationen och med internationell räckvidd.
Tillsammans med OD framför Hanna Husáhr ett uruppförande för sopran och manskör. Tonsättare är Martin Virin, sedan många år anställd vid Kungliga Operan, tidigare som instuderare och repetitör, numera som kormästare med ansvar för Kungliga Operans kör.
OD:s repertoar vid Vårkonserten sträcker sig som brukligt från den storslagna och romantiska musiken till 1900-talets portalstycken. Därutöver förstås ett knippe vårsånger för att hylla den vackra våren och den annalkande ljusa försommaren.
Vi hälsar vår publik varmt välkommen till ännu en Vårkonsert i glädjens, sångens, musikens och vårens tecken!

Framträdanden av Hanna Husáhr, Oprhei Drängar

Mer från Orphei Drängar