Entrén öppnar 26 jan 18:30
Startar 26 jan 19:00

Arrangör: Bror Hjorths Hus

Detta evenemang kräver giltigt vaccinationsbevis samt legitimation. Visa mer information

De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte.

För att delta på evenemang i Sverige krävs att:

  • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
  • Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin
  • Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)
  • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Krav på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste uppvisa ett läkarintyg för att intyga detta.

Kryptokonst - framtidens konstmarknad

De senaste åren har konstvärlden utmanats av en ny form av konst som bara finns i det digitala rummet. Epiteten är många men "kryptokonst" är begreppet som bäst benämner de bilder som tagit konstvärlden med storm. I det här föredraget kommer Nils Sjölin att diskutera Kryptokonst, NFT:s (Non-fungible-tokens) och blockkedjor och vilka implikationer detta nya fenomen har för konstvärlden, konstmarknaden och vår syn på vad som kan definieras som konst.

ps. Bilden som illustrerar föredraget såldes för närmare 600 000 dollar under våren 2021.

Mer från Bror Hjorths Hus