Makternas undergång – om Ragnarök och nordisk mytologi

Det börjar som ett snöfall och övergår i översvämning. Medan svält och vargar plågar människornas värld står slutstriden mellan gudar, jättar och monster i himlen. När röken väl har lagt sig har världen gått under.

Lyssna på ett föredrag om nordisk mytologi i allmänhet och Ragnarök i synnerhet. Philip de Croy, ansvarig för religion och livsåskådning på Historiska museet, berättar.

Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 50.

OBS! I händelse av att situationen med pandemin förvärras och/eller nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm införs, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Philip de Croy