Symphony of a Missing Room

Kan man säga att “världen” utgår från varje individuell blick som en sorts projektion? Finns ömsesidighet? Vad händer när skeenden och objekt rör sig fritt från historiska och biografiska fästpunkter och istället blir en del av nuet? Tid och evolution är grunden i denna serie av kompositioner som reflekterar över museet som fenomen, arvet, men också en möjlig framtid. I verket får deltagare med hjälp av bland annat googles och en ljudkomposition röra sig genom väggar, ner i tunnlar och resa genom en väv av utställningar och museer. Andra konstnärer, döda eller vid liv, ekar i denna symfonin, som ytterst handlar om förnimmelse och hur den förändras utifrån sin tids föreställningar och ideologier.

Symphony of a Missing Room har bland annat utförts på Nationalmuseum i Stockholm, Royal Academy of Arts i London, Centre Pompidou i Paris, Akropolismuseet i Aten, M Leuven i Belgien och Kochi Muziris Biennalen i Indien. Verket kommer även att ingå i museets samlingar.

Lundahl & Seitl har en bakgrund inom bildkonst och koreografi och är verksamma internationellt med bas i Stockholm och London. De var tidigt ute med postdiciplinära samarbeten som undersöker olika aspekter av existensen. I installationer av omslutande karaktär förenas teknologi och olika konstformer kring relationer och samband på en plats, samt mellan världen och dess invånare.

Konceptet för 2020 års festival är Revolve Fiction.Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days vill rikta fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Symphony of a Missing Room

To what extent does ‘the world’ originate from every individual perceiver as a form of projection? Does reciprocity exist? What happens when historical events and art float free of their bibliographic and museum anchoring and becoming present experience? Time and evolution are the key experiences of this serial composite work that reflects on the museum as phenomenon, its tradition and its potential future. During the experience that is facilitated by googles and an audio composition the visitors pass through walls, down into tunnels traveling through a network of past exhibitions and museums. Other artist, dead and alive, echoes inside the symphony as an infinite conversation about the changing condition of being sentient in relation to a current environment of values and belief.

Symphony of a Missing Room has been conducted at Nationalmuseum in Stockholm, Royal Academy of Arts in London, Centre Pompidou in Paris, The Acropolis museum i Athens, M Leuven in Belgium and Kochi-Muziris Biennale in India amongst others. The work will also be acquired to the museum art collections.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.