Svensk-tyska Dagmar Imgart var angivare för Gestapo under andra världskriget. Hur resonerade hon och hundratusentals tyskar när de valde att bli informatörer, medlöpare och förövare i Tredje riket? Var det skillnad på att vara konfidentiell uppgiftslämnare i en diktatur och en demokrati? Vilka var drivkrafterna? Med författaren Johan Perwe.