Familjen Habsburg var en av Europas ledande släkter under mer än 600 år och flera av deras medlemmar kom att prägla den Europeiska historien på olika sätt. En av de mest kända Habsburgarna var Maria Theresia, som levde under 1700-talets mitt. Det var hennes man som var den krönte kejsaren, men Maria Theresia styrde riket och hon födde 16 barn. Den yngsta dottern fick namnet Maria Antonia och det var hon som gifte sig med den franske kronprinsen 1770. Under tio år, fram till Maria Theresias död 1780, brevväxlade mor och dotter. Historikern Jenny Öhman berättar om dessa brev, som ger en intressant bild av förhållandet mellan Maria Theresia i Wien och Maria Antonia i Paris.

Mer från Livrustkammaren