På internet kan vilket innehåll som helst, en artikel, dansvideo, sång eller idé spridas världen över och nå miljontals människor inom några få minuter. Detta fenomen kallas att ”bli viral”. Varför vissa saker blir virala och andra inte kan verka som ett mysterium. 2018 matade Daae/Nordahl in 250 virala danser från de senaste 20 åren i ett neuronnätverk som studerar rörelsemönster. Programmet analyserade tidsvariationer, rumsliga riktningar, typ av rörelser samt deras relativa förekomst och lärde sig att simulera viral dans, och att skapa en helt ny koreografi: världens första AI-genererade virala dans. I The Viral Dance delar Daae/Nordahl scenen med sig själva som digitala avatarer i sin långsiktiga research om vad det innebär att vara människa i vårt moderna samhälle. The Viral Dance är en scenföreställning, men också en onlineupplevelse, en kollaborativ utställning, en performanceinstallation och en serie dansworkshops.

Mer från Atalante

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.