Välkommen till en tidsresa i dövhistoria genom en middag för två!
Parismiddagen syftar på de banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldålder på 1800-talet.
Inspirationen till föreställningen är hämtad ur nyårsklassikern Grevinnan och betjänten, men där grevinnan och betjänten år efter år går i cirklar, vänder Parismiddagen på steken, och det skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse.
Föreställningen hyllar den svenska dövrörelsens 150 års-jubileum.
Medverkande: Mette Marqvardsen och Joakim Hagelin-Adeby

En föreställning av Tyst Teater.
Spelas på svenskt teckenspråk och textas till svenska via app.

Mer från Kristianstads TF