JUCK

Teater Bråddgatan 34 i Norrköping

JUCK är en rörelse, JUCK är aktivism, JUCK är makt, JUCK är inte oops I did it again, JUCK är dans. JUCK är.

JUCK handlar om friheten att uttrycka sig, om sexualitet, att ha kul och att vidga perspektiven på femininitet och genus.

Iklädda prydlig skoluniform juckar fem dansare med stenhård blick. Det handlar om friheten att uttrycka sig, om sexualitet, att ha kul och att vidga perspektivet på femininitet.Bakom de propra skoluniformerna finns det plats för sexualitet, aggressivitet, ömhet och kreativitet. Genom dans, ljus och ljud förmedlas berättelser om vad kvinnlighet är och vad det kan vara. I mötet med JUCK läggs stort fokus på relationen med publiken.

Kollektivet JUCK grundades redan 2011, och har framträtt i olika former. De har gjort bejublade framträdanden över hela Sverige och samarbetetat med blan annat Silvana Imam, Cleo och Beatrice Eli. 2013 skapade de filmen JUCK som har visats på festivaler världen över.

JUCK valdes till Bibu 2016 med följande motviering:

"Med något så enkelt som en höftrörelse kräver JUCK sin plats och publikens uppmärksamhet. Rörelsen utvecklas i olika former och intensitet och blir en manifestation för kvinnlig sexualitet och frigörelse från den manliga blicken. I en resa mellan aggressivitet, lek och stolthet river JUCK, i sin prydliga skoluniform, upp ideal och bilder om hur tjejer förväntas vara. Det är oundvikligt, påträngande, stundtals obekvämt men allra mest förlösande att se de fem dansarna erövra scenen med en sådan självklarhet."

Bild för JUCK, 2016-10-26, Teater Bråddgatan 34
  • Mer från KariN Norrköping