Saturday Night Jazz

Folk Å Rock i Malmö

Anders Bergcrantz presenterar Saturday Night Jazz. En jazzhelkväll med vänner och kolleger.

Mer info om gäster inom kort.