Svenska Amerika Linien

Skärblacka Folkets Hus i Skärblacka

Estradören Mattias Enn sjunger och berättar om en flytande epok på Atlanten mellan Göteborg och New York. Kungligheter, filmstjärnor och andra passagerare går ombord! Nutidshistoria och livsöden varvas med skrönor, sanningar och hemligheter till musik av Evert Taube, Karl Gerhard och Cole Porter. Emigrationen från det fattiga Sverige till USA pågick som bäst under förra seklet. Den märktige redaren Dan Broström grundade Svenska Amerika-Linien år 1915 och de moderna och ståtliga fartygen M/S Kungsholm, M/S Gripsholm och M/S Stockholm trafikerade sträckan Göteborg-New York och världshaven fram till 1975.

Medverkande: Estradören Mattias Enn och pianisten Carina E Nilsson

Bild för Svenska Amerika Linien, 2016-09-27, Skärblacka Folkets Hus
  • Mer från KariN Norrköping