Visning: Dräkter från Downton 11 feb 11.00

Tjolöholms Slott i Fjärås

Dräkter från Downton. Herrskap och tjänstefolk i fakta och fiktion.

Med utgångspunkt i den populära tv-serien Downton Abbey berättar Tjolöholms Slott om livet på ett svenskt gods under 1910-talet. Utställningen visar originalkostymer från tv-serien och besökaren får dessutom se delar av slottsbyggnaden som vanligen inte visas för allmänheten. Utställningen är producerad i samarbete med Hallwyska Museet. Visningen är ca 45 minuter lång och hålls på svenska, men rumsbeskrivningar finns tillgängliga på engelska och tyska.

Är du däremot intresserad av att höra om slottets tillkomst och historia ska du istället välja visningen ”Slottsvisning”.

28 jan-21 maj lör-, sön- och helgdag kl. 11, 13 och 15.
25 maj-31 aug dagligen kl. 11, 13, och 15
2 sept-1 okt lör- och söndag kl. 11, 13 och 15.
Pris 150 kr/vuxen, 50 kr/barn 5-15 år.

Costumes from Downton, Uppstairs Downstairs fact and fiction.

Based on the popular television series Downton Abbey Tjolöholm Castle will tell you about the life on a Swedish mansion during the 1910s. The exhibition displays original costumes from the TV show and the visitor may also see parts of the castle building that are not usually visible to the public. The exhibition is produced in collaboration with Hallwylska museet. If, however, you want to hear about the castle's origins and history, you should instead choose the 'Castle tour".
The guided tour takes around 45 minutes and are held in Swedish, but the room descriptions are available in English and German.

28 jan-21 may sat, sun- and bank holiday at 11am, 13pm och 15pm.
25 may-31 aug daily at 11am, 13pm, and 15 pm
2 sept-1 oct sat- and sunday at 11am, 13pm and 15pm.
Price 150 sek/adult, 50 sek/children age 5-15.

  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    Tjolöholms Slott (57.3985 12.1032)
  • Mer från Tjolöholm Slott