Våga va´dig själv - Dagen 2017

CLUB 700 i Örebro

VÅGA VA’ DIG SJÄLV-DAGEN
Temadag mot mobbing och utanförskap
Ett nytt sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv - Våga va' dig själv!!!-dagen 2017.
En inspirationsdag med föreläsningar, musik, teater och film med förebilder, och goda exempel som visar att Stiftelsen Våga va´dig själv!!! gör bestående skillnad i ungdomars liv.
ALLA ÄR VÄLKOMNA!!!

Info och biljetter: Stiftelsen ”Vågava´digsjälv”!!!

  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Mer från Conventum