Scener ur ett äktenskap

Kulturkvarteret, Stora salen i Kristianstad

Scener ur ett äktenskap är det första verk som Ingmar Bergman skrev direkt för tv.

Vi möter det äkta paret Johan och Marianne när deras vana att sopa allt under mattan inte räcker för att hålla ihop ett kantstött förhållande. Förmågan att intellektualisera kring familjelivet hindrar inte att banden till föräldrarna, avståndet till barnen och framförallt relationen till varandra blir allt svårare att hantera.

I Drevets tolkning av Scener ur ett äktenskap presenteras en avskalad och utforskande teateruppsättning. Pjäsen bryts ned till sina minsta beståndsdelar- det är relationen som är kärnan. De teman kring kommunikation och förståelse som pjäsen lyfter är både aktuella och tidlösa. Här väcks frågor om könsroller och förväntningar, men också om hur vi själva kommunicerar med dem vi älskar. Och vad kan i detta digitala tidevarv vara mer angeläget än den direkta fysiska kommunikationen mellan två människor!

Bild för Scener ur ett äktenskap, 2016-11-03, Kulturkvarteret, Stora salen
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har stängts för försäljning av arrangören.
  • Mer från Kristianstads TF