Benedikte Esperi – MOD

Atalante i Göteborg

Det här är en föreställning där strukturer raserats, rummet brutits upp och tiden ställts inför rätta. Kroppar blir anonyma och utbytbara moduler i en respektlös och multimodal lek, där bara några få utvalda får delta, träda fram och skapa mening samt innehåll.
Både medverkande och publik ställs inför frågorna
• Vem har mod att agera självständigt i en kollektiv överenskommelse?
• Vem representerar kollektivet?
De andra, resten, blir statister och vittnen till det som uppstår. Trots utanförskapet har de makt i själva återberättandet av vad som skapats av vem och när, i det som förs vidare och bildar historien. Det osammanhängande och lösryckta skapar sammanhang och nya strukturer. Verket speglar vår samtid men hämtar fakta från det förgångna i formulerandet av identiteter bortom det anonyma.

Benedikte arbetar med motsättningar, motståndsrörelser och maktstrukturer både som ideologisk utgångspunkt och konstnärligt innehåll i sina verk. Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i ett delat rum.

  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    Atalante (57.6951 11.9578)
  • instagram

  • facebook

  • Mer från Atalante