Emballage / E=mc2 Danskonst

3:e Våningen i Göteborg

Hur blir jag “jag”? Den människa som är jag.
Vill jag vara den människan eller vill jag vara någon annan? Vem är jag, egentligen?

Emballage är en lek med vår självbild, våra yttre företräden, hur vi prövar våra olika skal och testar vår framtoning i rörelse, attityd, klädsel och stil. Om roller och självständighet, att våga gå sin egen väg och samtidigt vara en i gruppen. Emballage är en poetisk bild av själva livet, ett uttryck för osäkerheten i den unga människans värld.

Publiken tas med på en resa. Vi hoppas att den blir både humoristisk, igenkännande och spännande och får alla som ser att fundera på hur vi skapar vår identitet och hur vi kan förändra den.

"Speldosans lilla ballerina med sitt tuktade snurrande, är en ihärdig schablonbild för dans. [Gunilla] Jansson vill klä av oss bilder och förpackningar och se vad som finns inuti. […] dansen har kraft och budskapet är kristallklart, Emballage når säkert de unga som är målgrupp."
Lis Hellström Sveningson - Göteborgs-Posten

EMBALLAGE
Idé, koreografi och iscensättning Gunilla Jansson
Musik Jean-Louis Huhta
Dansare Gunilla Jansson, Hannah Karlsson, Lovisa Baldal, Åsa Thegerström
Ljus Finn Pettersson
Projektion Lars Persson
Kostym Gunilla Jansson
Produktion E=mc2 Danskonst

Bild för Emballage / E=mc2 Danskonst, 2016-10-23, 3:e Våningen
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    3:e Våningen (57.689 11.9065)
  • Mer från 3:e våningen