17 dec - Upplevelse Mackmyra Whiskyby

Whiskyby Gävle i GÄVLE

Bild för 17 dec - Upplevelse Mackmyra Whiskyby, 2016-12-17, Whiskyby Gävle
 • Biljetter

  • WD-tur kl. 11:00-12:30

   WD-tur kl. 11:00-12:30

   150 kr
  • Småfatens magi kl.12:30-14:00

   Småfatens magi kl.12:30-14:00

   245 kr
  • Småfatens (Utan Whisky) 12.30

   Småfatens magi (Utan Whisky) kl.12.30-14.00

   125 kr
  • WD-tur kl. 14:00-15:30

   WD-tur kl. 14:00-15:30

   150 kr
  • Småfatens magi kl.15:30-17:00

   Småfatens magi kl.15:30-17:00

   245 kr
  • Småfatens (Utan Whisky) 15.30

   Småfatens magi (Utan Whisky) kl. 15.30-17.00

   125 kr
  • JULSPECIAL-Provning 18.00

   17 dec. JULSPECIAL- Smakfull whiskyprovning julsmaker kl. 18.00-19.30

   395 kr
  • JULSPECIAL (Utan Whisky) 18.00

   17 dec. JULSPECIAL- Smakfull whiskyprovning julsmaker (utan whisky) kl. 18.00-19.30

   275 kr
 • Karta

  Whiskyby Gävle (60.6646 17.1009)
 • instagram

 • facebook

 • Mer från Mackmyra