Frauke & Andreas Tilliander - WOLF

Biologiska museet i Stockholm

Gryningslandet. Ylar, flocken stämmer in, som böljande vågor sveper trummans slag fram genom bergen och mörkret. Månen flyter ner som en varm mjölk. En vit flod bildas. Virvlar, leker, smeker varje glömd fåra.
Lätta steg, snabbare än skuggor. Se utan att bli sedd. Vädrar och känner doften av månfloden. Vilda, kraftfulla hopp, i balans och suddas ut. Träder fram och landar mjukt.
Det centrala temat i verket Wolf är att belysa sambandet mellan dag och natt, månens cykler, och hur de påverkar naturens drifter och instinkter. I verket Wolf utforskas våra starka grundläggande behov, hur de verkar i samklang med månens faser och växelverkan dag och natt. Vargen och dess relation till månen är ett tecken på en samhörighet med dess livgivande kraft.
Wolf är det avslutande verket i trilogin MOON. Månens gravitationskraft styr vattnets rytm och cykel. Den är en medelväg mellan solens ljus och nattens mörker och sfären mellan det medvetna och det omedvetna. Performancen/konserten är ett unikt live framträdande med butohartist/dansaren Frauke samt electro/glitch musikern TM404 (Andreas Tilliander). Wolf spelas på en internationell turné 2016 och har Sverige premiär under Göteborgs Dans och Teater festival.

Bild för Frauke & Andreas Tilliander - WOLF, 2016-10-28, Biologiska museet
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.