Tomas Frankell- Utveckla Din intuition

Söders Källa i Gävle

Utveckla din intuition

Intuition brukar även kallas hjärtats röst eller samvetet.
Det är en djupare själslig intelligens i varje människa. När vi lär oss följa denna undviker vi fallgropar, frigör kreativitet och växer i tillit. De beslut vi tar blir förankrade i hjärtat mer än i rädsla. Tomas berättar utifrån egna erfarenheter om hur vi alla kan utveckla vår intuition och blir mer medvetna i vardagen.

En spännande helkväll med en av nyandlighetens centralgestalter som skrivit tre böcker och drivit centra som Café Pan, Deva center och Café Vega i Stockholm. Han introducerade även Kundaliniyoga i Sverige under 1990 talet och är känd lärare av det andliga verket A Course in Miracles.

Bild för Tomas Frankell- Utveckla Din intuition, 2016-08-25, Söders Källa
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.