Redimi2 Live

Biograf Park / Cine Park i Stockholm

För första gången kommer en av tidernas mest inflytelserika artister till Sverige den 4 december. Han är Redimi2 och han är redo för att inta scenen på Biograf Park med sina största hits.

Por primera vez viene uno de los artistas con mayor influencia a Suecia este 4 de diciembre. El el Redimi2 y esta listo para tomar el escenario de Cine Park con sus exitos mas grandes.

Framträdanden av Royal Priesthood, Redimi2