Unika kortfilmer från film, 22 oktober 15.15

Bio Victor, Filmhuset i Stockholm

De senaste två åren har fler än 300 rullar nitratfilm av tidig utländsk film i vårt arkivs samlingar identifierats. Flera av dem visade sig var helt unika, och återfinns inte någon annanstans i världen. Några av de unika filmerna har nu omkopierats och restaurerats vid Filminstitutets analoga laboratorium i Rotebro. I detta program visas åtta av dessa nyrestaurerade kortfilmer, som tidigare i år rönte stor uppmärksamhet vid den årligt återkommande arkivfestivalen Il Cinema Ritrovato i Bologna. Programmet har satts samman med en för tiden typisk blandning av komedier, drama och dokumentärer, och visar rikliga exempel på tidiga färgtekniker såsom stencilkolorering, tintning och toning. Filmhistorikern och arkivarien Camille Blot-Wellens, som har identifierat filmerna och satt samman programmet, kommer att inleda visningen på engelska och berätta om sitt arbete. Filmerna ackompanjeras på piano av Matti Bye.

Visningen är gratis, men biljett krävs.

Regi: diverse, 1903–11, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, 35mm, 42 min, svenska, danska, utan texter, tillåtna från 15 år

För mer info, besök www.cinemateket.se

Bild för Unika kortfilmer från film, 22 oktober 15.15, 2016-10-22, Bio Victor, Filmhuset
  • Mer från Cinemateket