Kalle Haglund med ockulta föreställningar

Hagateatern i Köping

Tappat självförtroende och en vag, politisk och religiöst obunden personlighet. Kalle Haglund söker möjligheten till rekonstruktion av sig själv.

Bild för Kalle Haglund med ockulta föreställningar, 2017-09-15, Hagateatern