Varje Våg

Bromboda Bygdegård i Vissefjärda

Ihopträngda på skeppet mot Amerika
mal tankarna i huvudena på
Vilhelm Mobergs utvandrare. Hur
kommer det bli? Vad har jag gett
mig in på?
En dramatiseing av Vilhelm Mobergs
kapitel om resan till den nya kontinenten
tillsammans med nya texter av personer
som idag är på flykt.
Mobergs utvandrare lämnade Sverige för
ett land långt borta, på samma sätt som
många idag flyr krig och kommer hit.
En aktuell föreställning som också för
fram röster från dagens emigranter.

  • Mer från Emmabodabygdens TF