Between Beat and Blue / Carmen Olsson

3:e Våningen i Göteborg

Dansare och koreograf Carmen Olsson har utvecklat ett egensinnigt konstnärligt uttryck. Hennes svensk-spanska arv reflekteras och genomsköljs i ett möte med buto och olika aspekter av japansk kultur.

Att vilja och samtidigt inte vilja, att längta efter, men inte vilja de förändringar det för med sig, att tänka en sak, men känna en annan. Ur sådana motstridiga känslor har föreställningenBetween beat and blue vuxit fram.

”Den japanska kvinnan sa, you need to flip the eyes. Orden fastnade i mig och dröjde sig kvar. Min första tolkning var inte tillräcklig. Orden började leva och väcka frågor. Hur kan du se och uppleva på ett annat sätt, från en annan plats?”

En dans som inte går att fånga, men att bli tagen av.
Carmens dans är ett sökande efter frågor om livet. När något blir angeläget för henne väcks en inre kraft. Den ger hennes uttryck skärpa och koncentration, men kraften kan också plötsligt och oväntat kastas ut, för att lika oanat fångas in.

Bild för Between Beat and Blue / Carmen Olsson, 2016-12-07, 3:e Våningen
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    3:e Våningen (57.689 11.9065)
  • Mer från 3:e våningen