Svenska Amerika Linien

Joar Blå i Enköping

En flytande epok på Atlanten mellan Göteborg och New York. Kungligheter, filmstjärnor och andra passagerare går ombord! Nutidshistoria och livsöden varvas med skrönor, sanningar och hemligheter till musik av Evert Taube, Karl Gerhard och Cole Porter. Emigrationen från det fattiga Sverige till USA pågick som bäst under förra sekelskiftet. Den mäktige redaren Dan Broström grundade Svenska Amerika Linien år 1915 och de moderna och ståtliga fartygen M/S Kungsholm, M/S Gripsholm och M/S Stockholm trafikerade sträckan Göteborg-New York och världshaven fram till 1975.

Bild för Svenska Amerika Linien, 2016-11-12, Joar Blå
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    Joar Blå (59.6338 17.0735)
  • Mer från Enköpings RTF