Medan klockan tickar

Bildmuseet, Umeå i Umeå

Vi vet mycket om hur det står till med vår jord och vårt klimat. Men hur gör vi för att få våra regeringar, och oss själva, att också fatta tillräckligt drastiska beslut utifrån den informationen?
Vad tänker de som vet mest av alla om hotet mot jordens framtid – klimatforskarna?

Iscensatt läsning: Om fyra forskare som vigt sina yrkesliv åt klimatet (ca 45 min) Prod: Dramaten, Riksteatern och Östgötateatern.I samarbete med Umeå Teaterförening. Biljetter via biljettcentrum.com

Vi får hela tiden mer kunskap om hur det står till med vår jord, vårt klimat och hur vårt sätt att leva påverkar klimatet. Det finns mängder av information att ta del av, om hur vi behöver förändra vårt sätt att leva, tänka, konsumera – för att vi ska kunna stoppa den utveckling vi är på väg mot. Mängder av forskare över hela världen ägnar sina yrkesliv åt att kartlägga miljöhotet, försöka hitta strategier och förhållningssätt som kan styra utvecklingen åt ett mer konstruktivt håll. I den här föreställningen, som bygger på intervjuer med fyra etablerade klimatforskare, får vi ta del av forskarnas tankar inpå bara skinnet. Hur är det att komma hem till sin familj på kvällen efter att ha ägnat en hel dag åt katastrofscenarios? Hur bör vi egentligen leva? Och vad är drivkraften bakom att just de blivit klimatforskare?

Forskarna har intervjuats av fyra dramatiker, vilket resulterat i en pjäs med utgångspunkt i intervjuerna. Fyra skådespelare gestaltar pjäsen i en iscensatt läsning. Publiken sitter under läsningen, tillsammans med skådespelarna, på stolar utställda i en cirkel. Efteråt finns tid för samtal med de medverkande.

Den iscensätta läsningen är ett samarbete mellan Dramaten, Riksteatern och Östgötateatern. Det är en del av ett större projekt som sker tillsammans med Stockholm Enviroment Institute (SEI), Stockholms Universitet med stöd från VINNOVA.

--
Bli medlem i Umeå Teaterförening och få rabatt!
Med Scenpasset får du rabatt. Scenpass kostar 150 kr (50 kr för ungdom upp till 25 år) och gäller i ett helt år. Beställ på scenpass.nueller köp direkt hos Biljettcentrum.

Längd: 75 min inkl samtal
Arrangör: Umeå Teaterförening, Studiefrämjandet, Bildmuseet

Bild för Medan klockan tickar, 2017-01-31, Bildmuseet, Umeå
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Mer från Biljettcentrum Umeå