Den utsträckta handens gest

Atalante i Göteborg

Koreograferad verklighet som gör främlingen till danspartner
Sett till den fysiska handlingen görs föreställningar varje dag. Sittande vid livsmedelsaffären eller på centralstationen, ibland i yogaliknade positioner, sträcks handen fram – uthålligt och repetitivt. Vad händer med gesten om den förflyttas från det offentliga rummet till scenen? Vem ger, vem tar emot och när uppstår dansen i det mellanmänskliga mötet?
Den utsträckta handens gest är en dansföreställning skapad utifrån ett vardagligt möte med en tiggande. Vägen fram till premiär har kantats av audition, föreläsningar och öppna repetitioner. MOA Kompani har ett nyfiket förhållningssätt med fokus på kunskapsutjämnande, inkluderande och radikala konstnärliga val. Frågorna och den öppna processen är lika viktig som den färdiga föreställningen.
Den utsträckta handens gest är ett allkonstverk skapat av koreograf, kompositör, ljusdesigner, en grupp om åtta dansare med expertis inom olika rörelsepraktiker.

När du blir nyfiken på gesten, blir du en danspartner.

  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.
  • Karta

    Atalante (57.6951 11.9578)
  • instagram

  • facebook

  • Mer från Atalante