Vingslag Över Haga

Konstakademien i Stockholm

HELLAS I HAGA. OM ANTIKEN, GUSTAV III OCH HAGAPARKEN
Anders Cullhed, professor, preses i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Bild för Vingslag Över Haga, 2017-04-01, Konstakademien