Aniara

Medborgarhuset i Tollarp i TOLLARP

Harry Martinssons rymdepos!
En berättelse som andas rädsla för kalla krigets atomupprustning, en historia som skriker förtvivlan över att människan inte lyssnar på sitt eget vetande, en resa genom rymden och genom människans hopplöshet i den kosmiska råkalla kylan.
Helge Skoog har bearbetat Harry Martinssons diktverk och gjort den till en monolog. En bearbetning som förtjänar beröm i sig. Helge Skoog lyckas på ett förnämligt sätt lägga ett komiskt skimmer över den poetiska och bitvis makabra texten. Det går att känna igen hans underfundighet genom orden.

Lars Wiik förvaltar texten på bästa sätt. Han för oss genom berättelsen på ett charmant sätt och gör denna lilla pärla till enmansföreställning till stor teater!

Bild för Aniara, 2016-11-07, Medborgarhuset i Tollarp
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har stängts för försäljning av arrangören.
  • Mer från Kristianstads TF